Tietosuojaseloste

Keravan Muovi ja Lelu Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste 27.4.2018

1 REKISTERINPITÄJÄ

Keravan Muovi ja Lelu Oy Y-tunnus 0885541-7

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhteyshenkilö: Päivi Linnapuomi 09-2423285

3 REKISTERIN NIMI

Keravan Muovi ja Lelun asiakassähköpostiosoiterekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde, henkilön antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys Keravan Muovi ja Lelu Oy:n kanssa.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ainoastaan sähköpostitse.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä tiedosta tallennetaan ainoastaan sähköpostiosoite. Siis rekisterissä ei tallenneta:

nimiä, asiakasnumeroa, osoitetta, puhelinnumeroa tai muuta yhteystietoa.

Asiakkaan verkkokauppatilaukset säilyvät verkkokaupan ylläpidossa tilauksen viitenumerolla kolme vuotta. Tilauksessa olevia tietoja ei käytetä mihinkään tarkoitukseen tilauksen toimittamisen jälkeen ellei asiakas ota yhteyttä esim reklamaation takia. Ylläpidosta ei ole mahdollista löytää tietoja nimen mukaan, vain tilauksen viitenumeron mukaan. Tilauskanta ei ole rekisterimme.

6 REKISTERITIEDON SÄILYTYSAIKA

Keravan Muovi ja Lelu Oy säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Keravan Muovi ja Lelu Oy:n välisen asiakas- tai muun suhteen voidaan katsoa päättyneen. Asiakas voi milloin tahansa irtisanoutua rekisteristä lähettämällä sähköpostiosoitteeseemme: keravan@muovijalelu.com

tiedon asiasta ja sähköpostiosoitteen, jonka haluaa irtisanoa. Nimeä, puhelinnumeroa tai muutakaan tietoa ei tarvita, koska niitä ei ole rekisterissä.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Asiakkaan itse tilaama uutis/uutuus/tarjouskirje tai asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat suoraan Keravan Muovi ja Lelu Oy:n kanssa. Kolmansilta osapuolilta ei vastaanoteta tietoja.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tieto luovutetaan ainoastaan sähköpostikirjeen välittäjätaholle, alla osoite. Välittäjätaho ei ole milloinkaan suoraan yhteydessä rekisteriasiakkaisiin. Välittäjätaho ei luovuta kolmansille osapuolille rekisteritietoja. Välittäjätaho toimii vain rekisterinylläpitäjän data-alustana.

Tietoja ei luovuteta millekkään muulle taholle eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Sähköpostimarkkinoinnin palvelut tarjoaa MailPoet.

Yhteystiedot:
WooCommerce Ireland Ltd.
Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl
Dublin, D02 AY86

Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin ainoastaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10 PROFILOINTI

Profilointia ei käytetä eikä rekisteritietoja luovuteta muille tahoille mihinkään tarkoitukseen.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa irtisanoutua rekisteristä pelkällä sähköpostiyhteydenotolla. Samalla sähköpostiosoitteella ei voi enää milloinkaan rekisteröityä uudelleen.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Keravan Muovi ja Lelu Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan sähköpostitietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Keravan Muovi ja Lelu Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.5 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Keravan Muovi ja Lelu Oy sähköpostiin: keravan@muovijalelu.com tai osoitteeseen: Santaniitynkatu 14, 04250 Kerava.  

13 EVÄSTEET

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Tekniikoita käytetään toimintojen toteuttamiseen.Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Verkkokauppamme sivulla näkyy Facebook-päivityksemme, joka sekin on evästepohjainen. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa muutamista minuuteista pariin vuoteen, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Emme profiloi asiakkaan käyttäytymistä sivuillamme, emmekä sen mukaan markkinoi tuotteita. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

14 YHTEYDENOTOT

Kaikissa sähköpostitietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Keravan Muovi ja Lelu Oy:hyn 09-2423285 tai postitse osoitteeseen: Keravan Muovi ja Lelu Oy Santaniitynkatu 14, 04250 KERAVA, Finland. Keravan Muovi ja Lelu Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Parhaat tarjoukset ja uusimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat kerran kuukaudessa tiedon uusimmista tuotteistamme ja tarjouksistamme.

Tietojasi käsitellään tietosuojaselosteemme mukaisesti.